Turvallisempi tila

11.04.2023

Turvallisemman tilan periaatteet

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi seuran harjoituksissa ja tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Mikäli seuran jäsen ei noudata näitä periaatteita, seura antaa varoituksen. Usea varoitus voi johtaa seurasta erottamiseen. Vakavissa tapauksissa seura voi erottaa jäsenen ilman varoitusta.

Nämä periaatteet nojaavat Suomen Kendoliiton eettisiin periaatteisiin, jotka löytyvät (vain suomeksi) osoitteesta:
http://kendoliitto.fi/wp-content/uploads/FKA_Eettiset_periaatteet_2018.pdf

Mikäli koet Rendainon harjoituksissa tai muissa tapahtumissa häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä, ota asia puheeksi tapahtuman päävetäjän kanssa. Jos koet, että tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei puututa, voit aina ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan: Petteri Mero / pj@rendaino.fi